Sistemi VIDEO nadzora

V1

U celokupnoj zaštiti stambenih, a naročiti poslovnih prostora, sistem video nadzora ima važnu funkciju prevencije štetnih događaja. Osnovna funkcija video nadzora je naknadna identifikacija izvršioca krivičnog dela. Svaki će provalnik dobro razmisliti da li nečija imovina prava prilika za njega, ako na fasadi primeti kamere jer zna da postoji video zapis i da je moguće da će biti prepoznat i nakandno kažnjen.

Funkcionalne komponente sistema za video nadzor potrebno je da poseduju minimalne karakterisike za postizanje željene funkcije sistema. Prva njihova funkcija je odvratiti potencijalnog počionica kako bi odustao u najranijoj fazi zbog toga što je objekat pod video nadzorom.Sledeća funkcija je detekcija kretanja osoba u štićenom prostoru radi detekcije neubičajnih aktivnosti, npr. kretanje osoba prostorom izvan radnog vremena i sl. Za ispunjavanje ovih funkcija dovoljno je izabrati opremu standardnih karakteristika, međutim ukoliko se od sistema video nadzora očekuje i prepoznavanje osoba i/ili naknadna identifikacija počinilaca dela, tada je potrebno izabrati opremu s posebnim karakteristikama koje to omogućavaju ( npr. kamere visoke rezolucije za snimanje u dnevno noćnim uslovima). Za svaku od ovih funkcija, je potrebno koristiti tačno određene komponente u sistemu, koje će svojim tehničkim karakteristikama omogućiti njihovu realizaciju.

Tipičan sistem video nadzor sastoji se od kamera, objektiva, monitora, uređaja za digitalno snimanje, obradu, arhiviranje i prenosa video signala, kao i dodatne opreme i instalacija. Da bi se postigla određena funkcija sistema video nadzora pojedini njegovi delovi treba da imaju minimalne karakteristike navedene u tabeli.

ODVRAĆANJE

 • Lažna kamera
 • Minimalna rezolucija TV/VGAQCIF rezolucija (176×144) ili više od 25.000
 • Više od 100 TVL

DETEKCIJA

 • Minimalna rezolucija 300 TVLŠirina scene 5-20 mMinimalna rezolucija  400 TVL
 • 480.000 piksela SVGACIF rezolucija (358×288) ili više od 100.000 piksela
 • Više od 200 TVL VHS

PREPOZNAVANJE

 • Minimalna rezolucija 400 TVLŠirina scene 2-5 mMinimalna rezolucija  500 TVL
 • 780.000 piksela XGA2CIF rezolucija (704×288) ili više od 200.000 piksela
 • Više od 300 TVL ,S-VHS

IDENTIFIKACIJA

 • Rezolucija više od 480 TVLŠirina scene manja od 2 mMinimalna rezolucija  600 TVL
 • 1.300.000 piksela SXGA4CIF rezolucija (704×7) ili više od 400.000 piksela
 • Više od 400 TVL ,bolje od S-VHS

 

 

HIKVISION-logo VIVOTEK_Logo foscam logo 1 DAHUA LOGO