Solarni sistemi

Ugradnja solarnih sistema

Ugradnjom solarnih sistema za zagrevanje vode ostvaruju se značajne uštede u potrošnji električne energije. Period otplate investicije kreće se od 2 do 7 godina što zavisi od raznih parametara.

Činjenica da je sunčeva energija potpuno besplatna i da je vek trajanja solarnih sistema značajno duži od perioda otplate investicije, govori u prilog tome da se instalacijom sistema za zagrevanje sanitarne vode zaista ostvaruju velike uštede.

Iskustvo pokazuje da su računi za struju kod korisnika u domaćinstvima smanjena za najmanje 50%, dok se uštede u restoranima kreću i preko 70%. Bojleri su najveći potrošači sve skuplje i skuplje električne energije.

Namena naših solarnih sistema nije ograničena samo na zagrevanje sanitarne vode. Sve sunčaniji zimski periodi na našem području omogućavaju ugradnju solarnih sistema za zagrevanje stambenih i poslovnih prostora.

Ovi hibridni sistemi rade u kombinaciji sa drugim, automatski kontrolisanim, energentima kao što su pelet, struja, naftni derivati, sečka i dr.

Potrošnja energenata se značajno smanjuje jer se oni koriste samo za dogrevanje vode koja je prethodno zagrejana sunčevim zracima koji su potpuno besplatni.

Kako svake godine cene konvencionalnih energenata rastu, instalacija solarnog sistema grejanja će biti sve isplatljivija. Iz istog razloga će se skratiti i period otplate sistema.