Terase

Grejanje terasa, verandi, balkona, krovnih bašti . . .

Najveći problem predstavlja terasa koja je van fasade (gabarita) zgrade, pa taloženjem snega i leda, a kasnije i vode dolazi do prokišavanja i oštećenja fasade. Takođe nezgoda kod terasa, pogotovu na visokim zgradama je taj što nemate gde i da hoćete da bacate sneg koji čistite.

Pomoću našeg sistema zaštite od zamrzavanja, lako, brzo i bez oštećenja možete imati čistu a samim tim bezbednu terasu ili verandu. Vaša fasada će duže trajati i sigurno nećete imati prokišnjavanje.

Snaga potrebna za topljenje snega i leda ako je terasa van fasade (gabarita) zgrade je 250-300W/m2, dok za terase u oviru zgrade potrebno je ~220W/m2. U zavisnosti od snage grejni kablovi se postavljaju na unapred određenom razmaku pomoću instalacione traka TME (slika desno).

Nakon pravilnog postavljanja grejnog kabla, potrebno je izvršiti povezivanje na izvedenu električnu instalaciju pomoću regulatora temperature (termostata). I u ovom slučaju koriste se jednostrano napajani VCD25 grejni kablovi (snage 25W/m), da bi se postigla odgovarajuća snaga za otapanje snega i leda.

Tipovi i vrste grejnih kablova

U izboru grejnog kabla ključnu ulogu igra način njihovog montiranja, jednostavnije je upotrebiti jednostrano napajane VCD 25 grejne kablove.

Ako je u pitanju mala površina (2-3m2), moguće je izvesti da se sistem upravlja na prekidač, tako što će te sami uključti odnosno isključiti Vas sistem zastite od snega i leda.

Sistemom zaštite od snega i leda u zavisnosti od veličine i instalirane snage, moguće je upravljati pomoću termostata sa sondom temperature i vlage ili pomoću termostata sa sondom temperature. Potpuna automatika pomoću termostata sa detekcijom vlage i temperature se uglavnom koriste za veće sisteme.