Staze

Grejanje staza i prolaza, zaštita od snega i leda

Iako su zime postale toplije usled globalnog zagrevanja, dosta puta u toku zimske sezone dogodi se da padne velika količina snega. Sneg koji se vremenom nagomila i tokom promena temperature postaje led nanosi veliku štetu, pa je čišćenje neophodno.

Čišćenje snaga i leda je takodje nasa gradjanska dužnost koja kaže: da je svako od gradjana obavezan da čisti i odrzava staze, prolaze i trotoare ispred kuće ili zgrade.

Jedna od najvažnijih prednosti ukoliko koristite naš sistem zaštite od zamrzavanja, je da ćete Vi, Vaši prijatelji, familija kako i svaki vaš posetilac biti siguran i bezbrižan kada dolazi ili odlazi iz Vašeg stana, kuće ili poslovnog prostora.

Čišćenje snega iziskuje vreme i trud, dok bacanjem soli na vašu stazu ili stepenice oštećujete podlogu. U borbi sa snegom i ledom, mi Vam možemo pomoći, sa našim sistemom zaštite od snega i leda lako možete obaviti gradjansku dužnost, a da ne utrošite ni vreme ni trud.

Potrebna snaga za otapanje snega

Po standardima koji važe u Evropi potrebno je 300W instalirane snage po m2 da bi se vršilo otapanje snega i leda. S obzirom da naše podneblje ima umereno kontinentalnu klimu i da su zime toplije potrebno je i do 25% manje instalirane snage odnosno ~220W/m2. Jedino planinski krajevi u našoj zemlji su izuzeti u ovom slučaju.

Staze i prolazi su uglavnom veće dužine nego širine pa je samim tim topljenje sporije, da bi se izbega tromost sistema potrebno je instalirati minimum 250W/m2 – više informacija o klimatskim zonama.

Jednostrano napajni grejni kabl VCD (dvožilni). Za otapanje staza i prolaza koriste se grejni kablovi jednostrano napajani VCD25. Grejni kablovi se postavljaju pre završnog sloja (kamena, betona, mermera, pločica itd.), pravilan razmak između kablova najlakše pravimo uz pomoć instalacione traka TME, tako da dobijemo odredjenu formu a samim tim i snagu koja je isprojektovana.

Nakon pravilnog postavljanja grejnog kabla, potrebno je izvršiti povezivanje na izvedenu električnu instalaciju pomoću nekog od regulatora temeprature (termostata). Sistemom zaštite od snega i leda trebalo bi upravljati pomoću termostata sa sondom temperature i vlage ili pomoću termostata sa sondom temperature.

Max. spoljna temperaturaPotrebna snaga (W/m2)
do – 5°C200
– 5°C do – 20°C300
– 20°C do – 30°C400
od -30°C500

Kako se ugrađuju grejni kablovi u staze?

Grejni kablovi odgovarajuće snage ugrađuju se direktno ispod završnog sloja. Ukoliko je podloga staze beton grejni kablovi se ugrašuju direktno u beton a ukoliko je završni sloj kocka ili kamene ploče ond je ugradnja u posteljicu koja je najčešće od peska.

Poprečni presek slojeva prikazan je na slici.

Grejanje staza I rampi koje koriste osobe sa posebnim potrebama

Iako u našoj zemlji postoji izuzetno malo rampi i staza, kojima se kreću osobe sa posebnim potrebama u svojim kolicima, niti one u zimskom periodu nisu od koristi ukoliko se na njima nalazi sneg ili led.

Stoga je veoma bitno grejati tj. zaštiti od snega i leda ovakve rampe i na taj način omogućiti lakše korišćenje istih na ulazima u zgrade. Jedino su prohodne rampe korisne, jer ako nisu kao da i ne postoje.

Potrebna snaga za staze je minimum 250W/m2, jer su površine uglavnom manje i pravougaonog oblika. Koriste se VCD grejni kablovi snage 25W/m2. Npr. rampa dimenzija 5m x 1m = 5m2, potrebna snaga 5m2 x 250W/m2 = 1250W, iz tabele VCD grejnih kablova odaberemo VCD25/1450.