Oluci i krovovi

Grejanje oluka i krovova

Veoma je bitno zaštiti Vaše krovove i oluke, jer gomilanje snega i leda na njima može prouzrokovati mnogobrojne štete npr. krov može početi da prokišnjava, može doci do pucanja oluka ali i do pada od težine itd. Najbitnije je zaštiti Vas i eventualne prolaznike od oštrih i veoma opasnih ledenica koje se na taj način stvaraju.

Da bismo osigurali efikasno delovanje grejnog sistema instalirana snaga treba da se kreće u okviru granica prilazanih u tabeli. Oluci i odvodne cevi od 20 do 60W/m, krovni oluci veće širine od 30cm 200 do 300 W/m2, ivice krovova oko 200W/m2, deo krova koji se nalazi van fasade oko 300w/m2 – više informacija o klimatskim zonama.

U klimatskom pojasu gde su zime blage, moguće je u olucima ili odvodnim cevima (sa prečnikom manjim od 12cm) postavljati pojedinačne grejne kablove. Dok u oblastima s puno snežnih padavina, zagrevanje samih oluka i odvodnih cevi ne garantuje da će sneg i ledenice biti potpuno uklonjeni. Potrebno je zagrevati i ivice krova na spoju sa olukom.

Troškovi koji nastaju zbog oštećenih oluka i krovova veći su od troškova ugradnje našeg grejnog sistema.

Naš sistem zaštite od snega i leda sprečava:

  • Sakupljanje snega i leda na krovovima
  • Smrzavanje vode u olucima i odvodnim cevima (vertikalama)
  • Oštećenja fasade i prodiranje vode unutar zgrada i formiranje vlage
  • Formiranje ledenica

Za zagrevanje oluka treba upotrebiti kablove sa plaštom otpornim na UV zračenje

ELEKTRA VCDR20 grejni kablovi su gotovi setovi. Sastoje od grejnog kabla snage 20 W/m koji je završen sa 4,0 m dugim napojnim kablom (hladan kraj). Prilikom projektovanja sistema za grejanje oluka i krovova, potrebno je izračunati potrebnu snagu i dužinu kabla i odabrati odgovarajući prema tabeli već gotovih kompleta ili prvi veći kabl od ponuđenih.

Sistem grejanje pomoću ELEKTRA VCDR20 zahteva odgovarajuće temperaturne kontrolere – termostate. Namenjeni su da se koriste u sistemima zaštite od snega i leda bez obzira na veličinu instalacije.

ELEKTRA SelfTec ® samoregulirajući grejni kabl je dosputan na kalemu i može prilagoditi tačnoj dužini oluka ili ivice krova koje direktno odgovaraju projektovanom sistemu, završetak je standardno sa 3,0m napojnim kablom (hladan kraj). ELEKTRA Selftec samoregulirajući grejni kablovi podešavaju svoju snagu grejanja u skladu sa spoljnom temperaturom odnosno temperaturom ambijenta.

Montaža grejnih kablova se vrši pomoću odgovarajuće instalacione opreme (držača, sajli, instalacionih traka itd.). Upotreba montažnih traka omogućava održavanje odgovarajućeg razmaka (a-a) između grejnih kablova. Grejni kablovi u odvodnim cevima pričvršćuju se pomoću posebnih držača. Ako je dužina kabla koji se instalira u vertikalni oluk prelazi 10m , potrebno je grejni kabl pričvrstiti na čeličnu sajlu sa držačima.

Za upravljanje malim instalacijama treba koristiti termostate opremljene sa spoljnim sondama temperature.

Kada je reč o većim instalacijama, iz ekonomskih razloga se preporučuje upotreba ETOR2 ili FCR termostata sa senzorom za temperaturu i vlagu, više o termostatima na posebnoj stranici.