Hladnjače

Zaštita tla i temelja od zamrzavanja...

Niska temperatura održavanja u hladnjačama uzrokuje smrzavanje temelja i zemljišta ispod površine poda, što onda dovodi do deformisanja poda i uništavanja temelja. Ovu pojavu moguće je sprečiti primenom grejnog sistema ispod površine poda.

Zavisno od temperature koja se održava van hladnjače i od debljine i vrste izolacije, koristi se snaga od 15 do 20W/m2. Izlazna snaga grejnih kablova ne bi smela prelaziti 10W/m.

Razmak između kablova ne sme biti veći od 50cm.Za zaštitu temelja i poda od smrzavanja koriste se VCD10 jednostrano napajani grejni kablovi.

Postavljanje grejnih kablova

Grejne kablove treba postaviti ispod podne toplotne izolacije i na taj način sprečiti prodiranje niske temperature u tlo.

Grejni kablovi mogu se postaviti u ravnajući sloj i na ravnajući sloj u sloj peska.

Ako se grejni kablovi postavljaju u ravnajući sloj treba imati na umu da oni ne smeju presecati dilatacijske kanale.

Broj kablova treba da bude jednak broju polja na koja dilatacijski kanali dele ravnajući sloj.

Zaštita ulaznih vrata

Niska temperatura održavanja u hladnjačama uzrokuje smrzavanje temelja i zemljišta ispod površine poda, što onda dovodi do deformisanja poda i uništavanja temelja. Ovu pojavu moguće je sprečiti primenom grejnog sistema ispod površine poda.

Zavisno od temperature koja se održava van hladnjače i od debljine i vrste izolacije, koristi se snaga od 15 do 20W/m2. Izlazna snaga grejnih kablova ne bi smela prelaziti 10W/m.

Razmak između kablova ne sme biti veći od 50cm.Za zaštitu temelja i poda od smrzavanja koriste se VCD10 jednostrano napajani grejni kablovi.

Rešenje

Da biste sprečili stvaranje leda, ugradite samoregulirajući grejni kabl Selftec na okvir vrata iza vrata.

Samoregulacijski grejni kabl je savršeno rešenje za zaštitu od zamrzivačkih vrata od zamrzavanja. Kabl je polupleksibilan i specijalno dizajniran za zaštitu od smrzavanja. Automatski će podesiti izlaz toplote na osnovu uslova okoline i nikada ne prelazi određenu naznačenu temperaturu, najčešće 65 °C.

Samoregulirajući kabl Selftec ima uzemljenje i siguran je za rad, zaštitni spoljni omotač otporan je na vlagu i većiniu hemikalija za bezbrižno korištenje.

Kontrola i upravljanje

Za upravljanje koriste se termostati opremljeni senzorom za merenje temperature poda ETN4-1999 ili ETV1991.

Instalacija zaštite u hladnjačama

Instaliranje grejanja u hladnjači izvodi se na isti način kao i podno grejanje prostorija.

Zbog mogućih oštećenja, preporučljivo je postaviti dva međusobno nezavisna sistema (jedan do drugog), što znači-osnovni i rezervni, s obzirom na to da pristup grejnim instalacijama za vreme eksploatacije hladnjače nije moguć.

Senzor za temperaturu treba instalirati u zaštitne cevi jer to omogućuje njihovu nesmetanu zamenu u slučaju oštećenja.