Sistemi tehničke zaštite

Sistemi tehničke zaštite

Z1

Kriminal uprkos našim željama i neprekidnim naporima svih delova društva uključenih u prevenciju, neprekidno raste. S tim se i povećava zabrinutost građana, korisnika i vlasnika pokretne i nepokretne imovine. Potencijalni izvršioci provala ili prepeada sprovode sopstvenu analizu koristi i troškova u kojoj potencijalni plen odmeravaju sa rizikom da budu uhvaćeni i kažnjeni. Zato sve mere koje pridonose njihovom povećanju rizika, a samim tim sistemi tehničke zaštite sigurno jesu, direktno utiču na smanjenje ugroženosti pojedinog objekta. Statistike pokazuju da sa ugrađenim sistemima tehničke zaštite, štete od razbojništva se smanjuju i do  4,5 puta.

Naš cilj je da Vam na ovim stranicama ukažemo koji delovi sistema tehničke zaštite zadovoljavaju specifične potrebe zaštite stanova, kuća, poslovnih objekata, menjačnica, kioska, malih trgovina, manjih poslovnih zgrada kao i većih objekata raznih poslovnih, uslužnih i javnih delatnosti.