Odvlaživači – Sušači zidova

Odvlaživači vazduha smanjuju količinu vlage u vazduhu. Rade na principu: grejanja i ventilacije, kondenzacije i apsorpcije. Odvlaživanjem prostora, smanjuje se opasnost od pojave reumatskih oboljenja, astme, alergija, odnosno pojave plesni ili buđi u zatvorenoj prostoriji. Takođe se korisite u građevini prilikom gradnje kako bi se proces sušenja ubrzao odnosno prilikom poplave kada je potrebno isušiti zidove.

ttk-odvlazivaci

 

Sve češće u savremenom stanovanju kao i kod saniranja starih objekata, dolazi do problema pojave kondenzacije i plesni u stambenim prostorijama. Ovo ne dovodi samo do oštećenja objekata već i do pada kvaliteta življenja pa i do narušavanja zdravlja. Upravo su odvlaživači vadzuha pravi uređaji za ovakve prostore.

Zašto je važno pravilno sušenje prostora?

U standardnim uslovima potreba za mašinskim sušenjem zidova javlja se najčešće zbog veoma brze gradnje ili adaptacije prostora koji su uslovljeni kratkim rokovima. Nažalost završna obrada zidova uvek dolazi na kraju a tada su svi prethodni izvođaći već dobrano zakasnili i potrebno je na brzinu izvesti završne radove na podlozi koja je još vlažna. Posledice ovakve gradnje ne vide se odmah po useljenju već je potrebno određeno vreme da se vide posledice.

Često se kod novogradnji događa da se buđ pojavi na zidovim veoma brzo nakon useljenja jer je fasada postavljena ubrzo nakon kiše i vlaga je ostala zarobljena u zidu. Zarobljena vlaga ne može da izađe napolje zbog izolacije koja je na spoljnoj strani zida i pojavljuje se na unutrašnjem zidu. Često se događa da se najviše vlage i buđi pojavljuje na mestima gde se nalaze grejna tela. Ova pojava je sasvim normalna jer vlaga ide sa vlažnog na topliji i suvlji deo. Takođe grejana mesta veoma su pogodna za razvoj buđi i zbog toga oko dela koji se greje zidovi menjaju boju.

Zbog ovakvih pojava često se događa da je vazduh u grejanim prostorijama neugodan a da osobe osetljive na alergije imaju probleme.

Veoma je važno da o ovome vodite računa kada su u pitanju prostorije sa malom decom koje uvek zahteva nešto veću temperaturu od standardne. Veća temperatura više buđi. Ovakve situacije događaju se često jer zbog uštede vremena i novca dobija se se veća šteta za zdravlje i imovinu od koristi. Uređaji koji se koriste za sve pomenute primene su odvlaživači vazduha.

Kako postupiti u vanrednim okolnostima !

U vanrednim okolnostima, kao što su poplave situacija je veoma slična odnosno još gora. Kod vanrednih situcija veoma je važno voditi računa o redosledu operacije koje je potrebno izvršiti:

• nakon što smo uklonili sve oštečeno možemo pristupiti čišćenju prostora
• nakon čišćenja prostora potrebno je otvoriti sve gipsane zidove i zameniti ih suvim
• potrebno je uklonitisve podove da bi sanirali vodu ispod njih i omogućiti košuljici dovoljno vremena da se osuši
(prirodnim putem nekoliko meseci)
• sve zidove i podove dobro obrisati krpom a nakon togapostaviti stare novine na njih da bi izvukli što više vlage
(natopljene krpe i novine obavezno ukloniti iz prostorije)
• ukloniti sve tapete, lamperije i oljuštiti svu boju sa zidova
• ukoliko je malter oštečen potrebno ga je skinuti sa zidova • nakon toga potrebno je izvršiti desinfekciju prostora klorom ili 80% alkoholom
• tek kad smo potpuno očistili prostor možemo početi sa sušenjem prostora
• ukoliko isušivanje radimo prirodnim putem moramo vršiti stalno provetravanje kako bi spore buđi što pre uklonili
• prostorije se nesmeju previše grejati jer toplota pogoduje razvoju plesni i buđi
• idealna temperatura je od 15-25oC
• vreme sušenja prirodnim putem ovisi o veoma velikom broju faktora (količina vlage, spoljna temperatura, relativna vlažnost okoline) i u principu traje nekoliko meseci

 

Odvlaživači vazduha za kućnu upotrebu

ttk-90-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvlaživači vazduha za komercijalnu upotrebu

ttk170-02a