↑ Return to Električna grejna tela

Mermerni radijatori

Mermerni radijatori su namenjeni za osnovno i dopunsko grejanje stambeno-poslovni prostora.

M1

Proizvode se od prirodnih stena ( mermera, granita, onixa…)

Proizvodi pružaju zdravo i ekološko grejanje  smanjujući potrošnju energije. Dizajn, boja i oblik su prilagodljivi Vašoj želji.

Garantni rok je 5 godina.